Nyhedsbrev 1-2020

Januar, 2020
Kære medlemmer!
Generalforsamlingen nærmer sig – husk, at der er deadline for forslag 1. februar!
Generalforsamlingen i GF Østre Kvarter afholdes i år primo april. Husk, at forslag til generalforsamlingen jf. vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar og kan sendes til bestyrelsen@oestrekvarter.dk

Beboermøde: Hvordan skal GFL disponere over de 500.000 kr. til fællesfaciliteter?
Den fælles grundejerforening holder generalforsamling i maj og skal her træffe beslutning om, hvordan de 500.000 kr. til udendørs faciliteter skal disponeres.
Beboerforeningen inviterer derfor til beboermøde onsdag den 26/2 kl. 19 i Infocentret!
Opgaven er at give forslag og ideer til Fællesgrundejerforeningen, som der kan træffes beslutning ud fra på deres kommende generalforsamling.
Læs mere i fællesgrundejerforeningens brev: Workshop om etablering af udendørs fællesfaciliteter på Laanshøj samt i den invitation, der snart vil blive omdelt af Beboerforeningens bestyrelse til samtlige husstande.

Kampesten lægges rundt om egetræet ud for Sirius Alle 35
Grundejerforeningens bestyrelsen har modtaget rådgivning for vedligehold af foreningens træer, med en utvetydig opfordring om, at skærme træet ud for Sirius Alle 35 og Laanshøj Alle, hvis det skal overleve.
Af samme grund sætter bestyrelsen nu gang i, at der lægges kampesten rundt om træet for at sikre, at parkeringen sker i en passende afstand.

Hjerterstarter på flyvestationen
Bestyrelsen er flere gange blevet bedt om at etablere en hjertestarter. Det er hensigten, at der skal etableres en ved det nye fælleshus – og indtil da kan bestyrelsen orientere om, at der er kommet en hjertestarter på Flyvestationen ud for Hangar 46 tæt ved Laanshøj.
Man kan i øvrigt finde nærmeste hjertestarter ved at søge på hjertestarter.dk eller ved at downloade app’en hjertestart.

Parkering på Sirius Alle
Bestyrelsen har modtaget henvendelse angående parkering fra håndværkere på Sirius Alle. Bestyrelsen er i dialog med byggefirmaerne Calum og HHM med henblik på at skabe forståelse for, at de ofte parkerer uhensigtsmæssigt på foreningens parkeringspladser.

Vigtig information!

Der er brugt forkert plasttype på de kloakrør, der allerede er gravet ned på Sirius Allé!

Betyder desværre, at det hele skal graves op igen, hvilket efter planen sker fra på mandag den 2. december og tager ca. 1 uge.

Der vil være maskinaktiviteter fra morgenstunden og der opstilles påny afskærmning og afspærring af en del af P-pladsen!

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

Kære medlemmer!

Husk at vi nu på søndag har årets 2. arbejdsdag.

Vi mødes kl. 9:00 ved legepladsen.

Vi har i den forbindelse modtaget flere paller med kantsten, som er placeret ved parkeringspladsen mod Sirius Allé.

Når disse er lagt på søndag, er det målet at sikrer at støttevæggen mod haverne bliver belastet mindre (ved at bilerne parkeres længere væk fra støttevæggen.)

For at lette arbejdet på søndag, anmoder vi om, at bilerne langs Sirius Allé bakkes så lang tilbage som muligt.

Nedenfor er oplistet de foreløbige opgaver:

Rensning af riste og tagrender ved carporte
Rensning af tagrender på carporte
Maling af de resterende affalds- og cykelrum
Opsætning af cykelstativer
Flytning af store kampesten
Kantsten, der kan flytte parkering tættere ud mod Sirius Alle.

Foreningen byder på lidt mad og drikke og vi glæder os til at se dig!

Bedste hilsener
Bestyrelsen