Affaldsrummene og cykler!

https://www.facebook.com/groups/311694169035264/permalink/1743669572504376/K

Kære alle

Vi har i dag fået opsat en ekstra plastcontainer på 400 liter i hver skralderum. Der er fundet plads til dem alle ved at rykke cykler til cykelskurene, med delvis undtagelse af skralderummet Sirius Alle mod ældreboligerne, hvor der er en grøn cykel, der er låst fast og som står delvist i vejen, for at skraldefolkene kan få den bagerste container ud og ind. Jeg håber, ejermanden vil rykke den til en anden plads snarest muligt. Generelt står der ind imellem cykler, der spærrer for containerne kan rykkes ud og dermed blive tømt. Husk derfor at placere din cykel så skraldefolkene har fri adgang til containerne. God aften, vh Nete

Vedr. Affaldsortering

På forespørgsel om hvor rent plast-, pap-, og glas skal være, hvis ikke i restaffald?

Og har fået dette svar fra Vestforbrændingen:

“Vi siger som udgangspunkt at alt det der kan skylles, skal gøres så godt du nu kan i koldt vand.

Det ikke fordi alt skal være fuldstændig rent. Plast bliver f.eks. skyllet op på anlægget.

Med venlig hilsen
Patrycja
Kundeservice”