Udskiftning af store træer

Som vi nævnte til generalforsamlingen i sidste uge, så går vi nu i gang med processen med de Kastanjetræer, der har det dårligst.
Vi har sendt en ansøgning til kommunen, da de er bevaringsværdige. Bestyrelsen har vedtaget en handleplan, som inddrager de 3 grundejere, der først bliver berørt. Jeg/vi kommer snarest og laver aftaler omkring hvordan det skal foregå.

Der er også krav til genplantning og typer osv. Derfor vil jeg/vi i første omgang med grundejerne køre en tur til SITAS, planteskole for store træer for at kigge på muligheder. Det er nemmest, når der stadig er blade på træerne.

Økonomi vil blive behandlet i GF, når vi har at samlet overblik og tilladelser.

God dag fra Lars Ljungmann Spatzek