Endelig, nu sker det!

Udlægning af kampesten på Østre Kvarters to P-pladser på Sirius Allé

Arbejdet forventes at strække sig over to dage og vil forløbe således:

Onsdag den 16. februar kl. 9, vil pladserne blive afspærret med bånd og skiltning. De gamle kantsten med pløkker fjernes samtidig.

Dagen efter, torsdag den 17., vil sten blive udlagt via kranvogn fra kl. 8.

Hvis man har mere end én bil og ikke kan finde alternativ parkeringsplads, tillades det undtagelsesvis, at parkere på vores boligveje disse to arbejdsdage.

De fire ”gårde” må indbyrdes aftale, hvordan dette skal foregå.

Det er vigtigt, at P-pladserne er helt tomme, så vi ikke skal bestille ekstra kørsel, da dette er uforholdsmæssigt dyrt og derved belaste foreningens budget unødigt.

Vær opmærksom på følgende, så pakkepost m.fl. stadig kan passere:

Undlad ”zig-zag” parkering, men aftal evt. kun at parkere i den ene vejside

Parker så langt inde på græsarmeringen som muligt

Undlad dog at parkere på selve græsarealet for at undgå hjulspor

1-2 dage før bliver reminder slået op på foreningens Facebook side.

Bestyrelsen håber på alles forståelse for ulejligheden ifm. arbejdet, som gerne skulle løse de eksisterende problemer endegyldigt.

OBS! Arbejdet kan blive udsat grundet vejrlig!

Venligst

Bestyrelsen for GF Østre Kvarter