Info fra GF Laanshøj angående mangelfuld snerydning!

Kære medlemmer i Laanshøj, tak for at være de lokale øjne og kommentarer på info mail om hvordan snerydningen har kørt (eller ikke kørt) de seneste døgn.


Vores driftspartner er Agroservice, som også kørte for Flemming (i gamle dage), men de har haft store problemer med nyt materiel og det har ramt deres leveringsevne de sidste døgn – under de ekstreme forhold vi blev ramt af.


De har beklaget igår og arbejder på at komme tilbage på sporet og sikre den forventede rydning rettidigt og i den kvalitet som vi har bedt om i driftsaftalen.


Nogle af jer har kommenteret at der skrabes en vold op ved sti indgange, indkørsel og affaldsstationer. Det er ikke så underligt med det ekstreme snefald/fygning og der er ikke andet at gøre end at man selv må ud med skovlen. Det har været sådan i alle årene og vi betaler kun for rydning/saltning af vores private fællesveje/køreveje.
I bedes acceptere, at der arbejdes efter bedste evne – vilkårene taget i betragtning!

Til alle beboere på Sirius Alle!

Du bedes flytte din bil fra carporten mellem 10 og 12 nu på søndag 7. maj!

Det skyldes at vi på arbejdsdagen kommer til at påbegynde maling af de grå stolper i alle vore carporte i foreningen, da de flere steder trænger til en opfriskning.

Så hvis du vil undgå risikoen for at få grå maling på din bil, beder vi dig om at flytte den i tidsrummet 10-12 på søndag 7/5.

Stolper på carportene på Østre Allé og Udsigten forventes malet på et senere tidspunkt, dog senest på næste arbejdsdag, første søndag i oktober.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

P.S. En beboer på Sirius Alle har allerede tilbudt at være tovholder for fjernelse af biler i ” hans” carport samt male stolperne. Er der måske andre beboere der kunne tænke sig at være det samme?

Der er arbejdsdag i grundejerforeningen på søndag 7/5, kl. 10

Vi mødes på Legepladsen kl. 10 og fordeler arbejdet derfra.

De primære opgaver er:

# Maling af stolper i carporte  

# Fjernelse af ukrudt på parkeringspladsen 

# Rensning af tagrender og riste ved alle carporte

# Fejning  af alle skralderum og cykelskure

# Bortkørsel af henstillet storskrald, små-el m.m. fra skurene

Husk at alle fremtidige arbejdsdage ligger den første søndag i maj og oktober

Indberetning af bl.a. manglende tømning af affaldscontainere i vores Miljøspots.

Hvad er Miljøspots?
Vestforbrænding opererer med betegnelsen ”miljøspot” for vores fire affaldsskure. Hvert miljøspot har desuden en adresse, hvilket som regel er en rigtig adresse i nærheden. Desværre afspejler den reelle beliggenhed af miljøspottet ikke altid, den adresse der er benyttet til identificering af miljøspottet hos Vestforbrænding. Når man benytter
Vestforbrændings selvbetjeningsportal, skal man altid benytte den tilknyttede adresse for miljøspottet (og altså ikke den reelle adresse) + betegnelsen ”miljøspot” .
Vores fire affaldsskure (miljøspots) og deres tilknyttede adresser er:

NORD: Miljøspot Sirius Alle 57,

VEST: Miljøspot Østre Alle 25

SYD: Miljøspot Østre Alle 39

ØST: Miljøspot Sirius Alle 33

Indberetning af manglende tømning, skal ske på Vestforbrændings Selvbetjeningsportal Tryk HER og vælg HENVEND DIG for at komme videre…

PS. Vil du vide mere om affaldssortering i Østre Kvarter så læs HER


Fællesredskaber G/F Østre Kvarter

I skraldeskuret ud mod Østre Allé forefindes følgende fællesredskaber, som kan lånes at beboerne i foreningen. 

  • Multistige
  • 2x trillebøre 
  • Slangevogn
  • Kloakrenser
  • Skurebørste
  • Sneskovl

Redskaberne skal leveres tilbage i rengjort stand. Skulle et redskab blive ødelagt, skal bestyrelsen kontaktes med henblik på køb af nyt. 

Image.jpeg