Indberetning af bl.a. manglende tømning af affaldscontainere i vores Miljøspots.

Hvad er Miljøspots?
Vestforbrænding opererer med betegnelsen ”miljøspot” for vores fire affaldsskure. Hvert miljøspot har desuden en adresse, hvilket som regel er en rigtig adresse i nærheden. Desværre afspejler den reelle beliggenhed af miljøspottet ikke altid, den adresse der er benyttet til identificering af miljøspottet hos Vestforbrænding. Når man benytter
Vestforbrændings selvbetjeningsportal, skal man altid benytte den tilknyttede adresse for miljøspottet (og altså ikke den reelle adresse) + betegnelsen ”miljøspot” .
Vores fire affaldsskure (miljøspots) og deres tilknyttede adresser er:

NORD: Miljøspot Sirius Alle 57,

VEST: Miljøspot Østre Alle 25

SYD: Miljøspot Østre Alle 39

ØST: Miljøspot Sirius Alle 33

Indberetning af manglende tømning, skal ske på Vestforbrændings Selvbetjeningsportal Tryk HER og vælg HENVEND DIG for at komme videre…

PS. Vil du vide mere om affaldssortering i Østre Kvarter så læs HER


Fællesredskaber G/F Østre Kvarter

I skraldeskuret ud mod Østre Allé forefindes følgende fællesredskaber, som kan lånes at beboerne i foreningen. 

  • Multistige
  • 2x trillebøre 
  • Slangevogn
  • Kloakrenser
  • Skurebørste
  • Sneskovl

Redskaberne skal leveres tilbage i rengjort stand. Skulle et redskab blive ødelagt, skal bestyrelsen kontaktes med henblik på køb af nyt. 

Image.jpeg

Indkaldelse til Arbejdsdag i Østre Kvarter søndag den 2/10, kl. 10:00

Indkaldelsen sker i overensstemmelse med, at vi på generalforsamlingen i år besluttede, at arbejdsdagene fremover skal falde på to faste dage årligt, som fremover vil blive første søndag i maj og oktober.

Vi mødes på legepladsen som sædvanlig, hvor opgaverne koordineres inden igangsætning. Denne gang tager vi fat på opgaver som f.eks.:

Fjernelse af ukrudt på parkeringspladser
 Rensning af tagrender ved carporte
 Rensning af riste ved carporte
 Rensning af sandfangsbrønde
 Algefjerning på legeplads under rutsjebane
 Fejning af skralderum og cykelskure
 Bortkørsel af henstillet storskrald, små-el mv fra skurene
 Beskæring af vanris

Arbejdsdagen afsluttes med grillpølser, øl og vand.

Vel mødt på søndag 2. oktober kl. 10!

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Tagrender på skure og carporte bliver repareret/udskiftet!

Kære beboer på Østre Alle og Sirius Alle

Sagen omkring de utætte tagrende hjørne på boligerne er nu endelig der, hvor Uggerly VVS går gang med at udbedre de utætte gæringer på jeres tagrender

Arbejdet går gang uge 38, Vi har ikke en nærmere tidsplan på hvor lang tid det vil tage at udbedre, eller hvilken rækkefølge det udføres, men man behøves ikke være hjemme under udbedringen.

Vores medarbejder vil skulle gå ind og ud af jeres haver, og vi skal selvfølge beklage de gener det vil give i det daglige

Hvis der er yderligere spørgsmål, er velkommen til at kontakte mig Michael Glargaard på 2119774

Der er ligeledes en verserende sag omkring utætte tagrender på skure/carporte, disse vil blive udbedret på et senere tidspunkt nar der foreligger en aftale.

Det vil være en underentreprenør der vil udføre opgaven for os, så det vil ikke være folk med Uggerty tøj, der gå rundt

Med venlig hilsen

Micheal Glangaard Afdelingschef VVS