Fællesredskaber G/F Østre Kvarter

I skraldeskuret ud mod Østre Allé forefindes følgende fællesredskaber, som kan lånes at beboerne i foreningen. 

  • Multistige
  • 2x trillebøre 
  • Slangevogn
  • Kloakrenser
  • Skurebørste
  • Sneskovl

Redskaberne skal leveres tilbage i rengjort stand. Skulle et redskab blive ødelagt, skal bestyrelsen kontaktes med henblik på køb af nyt. 

Image.jpeg

Endelig, nu sker det!

Udlægning af kampesten på Østre Kvarters to P-pladser på Sirius Allé

Arbejdet forventes at strække sig over to dage og vil forløbe således:

Onsdag den 16. februar kl. 9, vil pladserne blive afspærret med bånd og skiltning. De gamle kantsten med pløkker fjernes samtidig.

Dagen efter, torsdag den 17., vil sten blive udlagt via kranvogn fra kl. 8.

Hvis man har mere end én bil og ikke kan finde alternativ parkeringsplads, tillades det undtagelsesvis, at parkere på vores boligveje disse to arbejdsdage.

De fire ”gårde” må indbyrdes aftale, hvordan dette skal foregå.

Det er vigtigt, at P-pladserne er helt tomme, så vi ikke skal bestille ekstra kørsel, da dette er uforholdsmæssigt dyrt og derved belaste foreningens budget unødigt.

Vær opmærksom på følgende, så pakkepost m.fl. stadig kan passere:

Undlad ”zig-zag” parkering, men aftal evt. kun at parkere i den ene vejside

Parker så langt inde på græsarmeringen som muligt

Undlad dog at parkere på selve græsarealet for at undgå hjulspor

1-2 dage før bliver reminder slået op på foreningens Facebook side.

Bestyrelsen håber på alles forståelse for ulejligheden ifm. arbejdet, som gerne skulle løse de eksisterende problemer endegyldigt.

OBS! Arbejdet kan blive udsat grundet vejrlig!

Venligst

Bestyrelsen for GF Østre Kvarter

Kære medlemmer!

Husk at vi nu på søndag har årets 2. arbejdsdag.

Vi mødes kl. 9:00 ved legepladsen.

Vi har i den forbindelse modtaget flere paller med kantsten, som er placeret ved parkeringspladsen mod Sirius Allé.

Når disse er lagt på søndag, er det målet at sikrer at støttevæggen mod haverne bliver belastet mindre (ved at bilerne parkeres længere væk fra støttevæggen.)

For at lette arbejdet på søndag, anmoder vi om, at bilerne langs Sirius Allé bakkes så lang tilbage som muligt.

Nedenfor er oplistet de foreløbige opgaver:

Rensning af riste og tagrender ved carporte
Rensning af tagrender på carporte
Maling af de resterende affalds- og cykelrum
Opsætning af cykelstativer
Flytning af store kampesten
Kantsten, der kan flytte parkering tættere ud mod Sirius Alle.

Foreningen byder på lidt mad og drikke og vi glæder os til at se dig!

Bedste hilsener
Bestyrelsen