Info fra GF Laanshøj angående mangelfuld snerydning!

Kære medlemmer i Laanshøj, tak for at være de lokale øjne og kommentarer på info mail om hvordan snerydningen har kørt (eller ikke kørt) de seneste døgn.


Vores driftspartner er Agroservice, som også kørte for Flemming (i gamle dage), men de har haft store problemer med nyt materiel og det har ramt deres leveringsevne de sidste døgn – under de ekstreme forhold vi blev ramt af.


De har beklaget igår og arbejder på at komme tilbage på sporet og sikre den forventede rydning rettidigt og i den kvalitet som vi har bedt om i driftsaftalen.


Nogle af jer har kommenteret at der skrabes en vold op ved sti indgange, indkørsel og affaldsstationer. Det er ikke så underligt med det ekstreme snefald/fygning og der er ikke andet at gøre end at man selv må ud med skovlen. Det har været sådan i alle årene og vi betaler kun for rydning/saltning af vores private fællesveje/køreveje.
I bedes acceptere, at der arbejdes efter bedste evne – vilkårene taget i betragtning!