Manglende tømning af glas og metalbeholdere!

Iflg planen burde glas og metal have været tømt i mandags, hvilket desværre ikke er sket.

Jeg har kontaktet Vestforbrænding, som har lovet at rykke for det. Jeg har gjort opmærksom på, at der er et generelt problem med manglende tømninger.

Pt er alle glas og metal containere så overfyldte, at låget står delvist åbent. Dette betyder, at de højst sandsynligt ikke bliver tømt, når renovationsbilen endeligt kommer.

Iflg Vestforbrænding skal vi fjerne så meget, at låget kan lukkes på alle containere.

Det overskydende kan placeres i klare affaldssække ved siden af.

I bedes derfor alle hjælpe til med at dette gøres i det affaldsskur, i hver især hører til.

Vh Nete

Affaldsrummene og cykler!

https://www.facebook.com/groups/311694169035264/permalink/1743669572504376/K

Kære alle

Vi har i dag fået opsat en ekstra plastcontainer på 400 liter i hver skralderum. Der er fundet plads til dem alle ved at rykke cykler til cykelskurene, med delvis undtagelse af skralderummet Sirius Alle mod ældreboligerne, hvor der er en grøn cykel, der er låst fast og som står delvist i vejen, for at skraldefolkene kan få den bagerste container ud og ind. Jeg håber, ejermanden vil rykke den til en anden plads snarest muligt. Generelt står der ind imellem cykler, der spærrer for containerne kan rykkes ud og dermed blive tømt. Husk derfor at placere din cykel så skraldefolkene har fri adgang til containerne. God aften, vh Nete

Kommunen overtager færdiggørelsen af veje

Calum har indgået en udbygningsaftale med kommunen om en række tiltag, der skal gennemføres på vejene i Laanshøj som betingelse for, at de kunne udvikle boligområderne i Laanshøj. På trods af, at de første borgere flyttede ind i Laanshøj omkring 2008, er disse tiltag ikke blevet udført. Derfor skal det besluttes, om Furesø kommune skal overtage Calums forpligtelser, så borgerne kan blive inddraget, projekterne tilpasset og tiltagene anlagt i første halvår 2021:

https://www.dropbox.com/s/3jycbfrki6icexz/19.%20Beslutning_%20Overtagelse%20af%20Calums%20forpligtelser%20i%20udbygningsaftalen%20i%20Laansh%C3%B8j%20%281%29%20%281%29.pdf?dl=0

Vedr. Affaldsortering

På forespørgsel om hvor rent plast-, pap-, og glas skal være, hvis ikke i restaffald?

Og har fået dette svar fra Vestforbrændingen:

“Vi siger som udgangspunkt at alt det der kan skylles, skal gøres så godt du nu kan i koldt vand.

Det ikke fordi alt skal være fuldstændig rent. Plast bliver f.eks. skyllet op på anlægget.

Med venlig hilsen
Patrycja
Kundeservice”