Indkaldelse til Arbejdsdag i Østre Kvarter søndag den 2/10, kl. 10:00

Indkaldelsen sker i overensstemmelse med, at vi på generalforsamlingen i år besluttede, at arbejdsdagene fremover skal falde på to faste dage årligt, som fremover vil blive første søndag i maj og oktober.

Vi mødes på legepladsen som sædvanlig, hvor opgaverne koordineres inden igangsætning. Denne gang tager vi fat på opgaver som f.eks.:

Fjernelse af ukrudt på parkeringspladser
 Rensning af tagrender ved carporte
 Rensning af riste ved carporte
 Rensning af sandfangsbrønde
 Algefjerning på legeplads under rutsjebane
 Fejning af skralderum og cykelskure
 Bortkørsel af henstillet storskrald, små-el mv fra skurene
 Beskæring af vanris

Arbejdsdagen afsluttes med grillpølser, øl og vand.

Vel mødt på søndag 2. oktober kl. 10!

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Tagrender på skure og carporte bliver repareret/udskiftet!

Kære beboer på Østre Alle og Sirius Alle

Sagen omkring de utætte tagrende hjørne på boligerne er nu endelig der, hvor Uggerly VVS går gang med at udbedre de utætte gæringer på jeres tagrender

Arbejdet går gang uge 38, Vi har ikke en nærmere tidsplan på hvor lang tid det vil tage at udbedre, eller hvilken rækkefølge det udføres, men man behøves ikke være hjemme under udbedringen.

Vores medarbejder vil skulle gå ind og ud af jeres haver, og vi skal selvfølge beklage de gener det vil give i det daglige

Hvis der er yderligere spørgsmål, er velkommen til at kontakte mig Michael Glargaard på 2119774

Der er ligeledes en verserende sag omkring utætte tagrender på skure/carporte, disse vil blive udbedret på et senere tidspunkt nar der foreligger en aftale.

Det vil være en underentreprenør der vil udføre opgaven for os, så det vil ikke være folk med Uggerty tøj, der gå rundt

Med venlig hilsen

Micheal Glangaard Afdelingschef VVS

Endelig, nu sker det!

Udlægning af kampesten på Østre Kvarters to P-pladser på Sirius Allé

Arbejdet forventes at strække sig over to dage og vil forløbe således:

Onsdag den 16. februar kl. 9, vil pladserne blive afspærret med bånd og skiltning. De gamle kantsten med pløkker fjernes samtidig.

Dagen efter, torsdag den 17., vil sten blive udlagt via kranvogn fra kl. 8.

Hvis man har mere end én bil og ikke kan finde alternativ parkeringsplads, tillades det undtagelsesvis, at parkere på vores boligveje disse to arbejdsdage.

De fire ”gårde” må indbyrdes aftale, hvordan dette skal foregå.

Det er vigtigt, at P-pladserne er helt tomme, så vi ikke skal bestille ekstra kørsel, da dette er uforholdsmæssigt dyrt og derved belaste foreningens budget unødigt.

Vær opmærksom på følgende, så pakkepost m.fl. stadig kan passere:

Undlad ”zig-zag” parkering, men aftal evt. kun at parkere i den ene vejside

Parker så langt inde på græsarmeringen som muligt

Undlad dog at parkere på selve græsarealet for at undgå hjulspor

1-2 dage før bliver reminder slået op på foreningens Facebook side.

Bestyrelsen håber på alles forståelse for ulejligheden ifm. arbejdet, som gerne skulle løse de eksisterende problemer endegyldigt.

OBS! Arbejdet kan blive udsat grundet vejrlig!

Venligst

Bestyrelsen for GF Østre Kvarter