Info fra GF Laanshøj angående mangelfuld snerydning!

Kære medlemmer i Laanshøj, tak for at være de lokale øjne og kommentarer på info mail om hvordan snerydningen har kørt (eller ikke kørt) de seneste døgn.


Vores driftspartner er Agroservice, som også kørte for Flemming (i gamle dage), men de har haft store problemer med nyt materiel og det har ramt deres leveringsevne de sidste døgn – under de ekstreme forhold vi blev ramt af.


De har beklaget igår og arbejder på at komme tilbage på sporet og sikre den forventede rydning rettidigt og i den kvalitet som vi har bedt om i driftsaftalen.


Nogle af jer har kommenteret at der skrabes en vold op ved sti indgange, indkørsel og affaldsstationer. Det er ikke så underligt med det ekstreme snefald/fygning og der er ikke andet at gøre end at man selv må ud med skovlen. Det har været sådan i alle årene og vi betaler kun for rydning/saltning af vores private fællesveje/køreveje.
I bedes acceptere, at der arbejdes efter bedste evne – vilkårene taget i betragtning!

Indkaldelse til Arbejdsdag i Østre Kvarter søndag den 2/10, kl. 10:00

Indkaldelsen sker i overensstemmelse med, at vi på generalforsamlingen i år besluttede, at arbejdsdagene fremover skal falde på to faste dage årligt, som fremover vil blive første søndag i maj og oktober.

Vi mødes på legepladsen som sædvanlig, hvor opgaverne koordineres inden igangsætning. Denne gang tager vi fat på opgaver som f.eks.:

Fjernelse af ukrudt på parkeringspladser
 Rensning af tagrender ved carporte
 Rensning af riste ved carporte
 Rensning af sandfangsbrønde
 Algefjerning på legeplads under rutsjebane
 Fejning af skralderum og cykelskure
 Bortkørsel af henstillet storskrald, små-el mv fra skurene
 Beskæring af vanris

Arbejdsdagen afsluttes med grillpølser, øl og vand.

Vel mødt på søndag 2. oktober kl. 10!

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Affaldssortering

Vores grundejerforening har nu modtaget containere til sorteret affald.
En enkelt papcontainer er endnu ikke sat på plads i skraldeskur, da den benyttes til startpakker. Så snart de er afhentet, bliver papcontaineren sat på rette plads. I mellemtiden kan man benytte de 3 papcontainere i de andre skraldeskure.

Der er flyttet nogle cykler fra skralderum til cykelskure (søndag den 4/10) for at få plads til containerne. Kig derfor i cykelskuret, hvis du ikke kan finde din cykel i skralderummet.

Startpakker

Startpakker kan afhentes i containeren ud for Sirius Alle 63.

Et stk pr husstand. Man tager bare selv en “spand” fra containeren ved postkassen.
Hvis I ikke har mulighed for selv at afhente, kan I evt aftale med jeres nabo, at de tager en spand med til jer. Alternativt kan I lave en aftale med Nete om at afhente senere.

Sortering

Bemærk at sorteringsguiden også beskriver sortering af farligt affald, storskrald og haveaffald. Dette har vi ikke containere til. Derfor skal man selv sørge for at køre dette til genbrugsstationen.

 • MAD og RESTAFFALD skal afleveres i lukkede poser!
 • PLAST kan afleveres i plastikposer, men det er ikke et krav!
 • Alle ANDRE TYPER skal IKKE afleveres i poser!
 • PAP skal være rent og tørt og sammenfoldet/bundtet!
 • GLAS og FLASKER skal være UDEN metal, som lægges i METAL!
 • BATTERIER må ikke komme i RESTAFFALD eller METAL, men i BEHOLDER VED BUSHOLDEPLADSEN!

Containerstørrelser og tømningsfrekvens

 • Madaffald 1 stk. 240 l. Tømmes hver uge
 • Restaffald 2 stk. 660 l. Tømmes hver uge
 • Plast 1 stk. 400 l. Tømmes hver 3. uge
 • Papir 1 stk. 400 l. Tømmes hver 3. uge
 • Metal 1 stk. 240 l. Tømmes hver 8 uge
 • Glas 1 stk. 400 l. Tømmes hver 8. uge
 • Pap 1 stk. 660 l. – Tømmes hver uge

Så snart vi er godt i gang med at sortere, vil vi forhåbentligt få mindre restaffald, og derved kunne reducere størrelsen af restaffaldscontainerne, hvilket vil reducere grundejer- foreningens udgifter til renovation.


I tilfælde af I opdager, at beholderstørrelserne er for små, kan I give besked til Nete, som vil koordinere med Vestforbrænding.

Husk også, at I kan benytte containerne i de andre skure, i tilfælde af at en af jeres “egne” er fyldt.

VH Nete