Affaldssortering

Vores grundejerforening har nu modtaget containere til sorteret affald.
En enkelt papcontainer er endnu ikke sat på plads i skraldeskur, da den benyttes til startpakker. Så snart de er afhentet, bliver papcontaineren sat på rette plads. I mellemtiden kan man benytte de 3 papcontainere i de andre skraldeskure.

Der er flyttet nogle cykler fra skralderum til cykelskure (søndag den 4/10) for at få plads til containerne. Kig derfor i cykelskuret, hvis du ikke kan finde din cykel i skralderummet.

Startpakker

Startpakker kan afhentes i containeren ud for Sirius Alle 63.

Et stk pr husstand. Man tager bare selv en “spand” fra containeren ved postkassen.
Hvis I ikke har mulighed for selv at afhente, kan I evt aftale med jeres nabo, at de tager en spand med til jer. Alternativt kan I lave en aftale med Nete om at afhente senere.

Sortering

Bemærk at sorteringsguiden også beskriver sortering af farligt affald, storskrald og haveaffald. Dette har vi ikke containere til. Derfor skal man selv sørge for at køre dette til genbrugsstationen.

 • MAD og RESTAFFALD skal afleveres i lukkede poser!
 • PLAST kan afleveres i plastikposer, men det er ikke et krav!
 • Alle ANDRE TYPER skal IKKE afleveres i poser!
 • PAP skal være rent og tørt og sammenfoldet/bundtet!
 • GLAS og FLASKER skal være UDEN metal, som lægges i METAL!
 • BATTERIER må ikke komme i RESTAFFALD eller METAL, men i BEHOLDER VED BUSHOLDEPLADSEN!

Containerstørrelser og tømningsfrekvens

 • Madaffald 1 stk. 240 l. Tømmes hver uge
 • Restaffald 2 stk. 660 l. Tømmes hver uge
 • Plast 1 stk. 400 l. Tømmes hver 3. uge
 • Papir 1 stk. 400 l. Tømmes hver 3. uge
 • Metal 1 stk. 240 l. Tømmes hver 8 uge
 • Glas 1 stk. 400 l. Tømmes hver 8. uge
 • Pap 1 stk. 660 l. – Tømmes hver uge

Så snart vi er godt i gang med at sortere, vil vi forhåbentligt få mindre restaffald, og derved kunne reducere størrelsen af restaffaldscontainerne, hvilket vil reducere grundejer- foreningens udgifter til renovation.


I tilfælde af I opdager, at beholderstørrelserne er for små, kan I give besked til Nete, som vil koordinere med Vestforbrænding.

Husk også, at I kan benytte containerne i de andre skure, i tilfælde af at en af jeres “egne” er fyldt.

VH Nete