Datoen for generalforsamlingen 2022 er ændret!

Laanshøj, den 1. april 2022
Kære medlemmer
Den årlige generalforsamling er flyttet til:
Tirsdag den 26. april 2022, kl. 19 i Fælleshuset, Udsigten 6.
Dagsorden m.v. udsendes senest 14 før generalforsamlingen,
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
GF Østre Kvarter