Kommunen overtager færdiggørelsen af veje

Calum har indgået en udbygningsaftale med kommunen om en række tiltag, der skal gennemføres på vejene i Laanshøj som betingelse for, at de kunne udvikle boligområderne i Laanshøj. På trods af, at de første borgere flyttede ind i Laanshøj omkring 2008, er disse tiltag ikke blevet udført. Derfor skal det besluttes, om Furesø kommune skal overtage Calums forpligtelser, så borgerne kan blive inddraget, projekterne tilpasset og tiltagene anlagt i første halvår 2021:

https://www.dropbox.com/s/3jycbfrki6icexz/19.%20Beslutning_%20Overtagelse%20af%20Calums%20forpligtelser%20i%20udbygningsaftalen%20i%20Laansh%C3%B8j%20%281%29%20%281%29.pdf?dl=0