Der er arbejdsdag i grundejerforeningen på søndag 7/5, kl. 10

Vi mødes på Legepladsen kl. 10 og fordeler arbejdet derfra.

De primære opgaver er:

# Maling af stolper i carporte  

# Fjernelse af ukrudt på parkeringspladsen 

# Rensning af tagrender og riste ved alle carporte

# Fejning  af alle skralderum og cykelskure

# Bortkørsel af henstillet storskrald, små-el m.m. fra skurene

Husk at alle fremtidige arbejdsdage ligger den første søndag i maj og oktober