Tagrender på skure og carporte bliver repareret/udskiftet!

Kære beboer på Østre Alle og Sirius Alle

Sagen omkring de utætte tagrende hjørne på boligerne er nu endelig der, hvor Uggerly VVS går gang med at udbedre de utætte gæringer på jeres tagrender

Arbejdet går gang uge 38, Vi har ikke en nærmere tidsplan på hvor lang tid det vil tage at udbedre, eller hvilken rækkefølge det udføres, men man behøves ikke være hjemme under udbedringen.

Vores medarbejder vil skulle gå ind og ud af jeres haver, og vi skal selvfølge beklage de gener det vil give i det daglige

Hvis der er yderligere spørgsmål, er velkommen til at kontakte mig Michael Glargaard på 2119774

Der er ligeledes en verserende sag omkring utætte tagrender på skure/carporte, disse vil blive udbedret på et senere tidspunkt nar der foreligger en aftale.

Det vil være en underentreprenør der vil udføre opgaven for os, så det vil ikke være folk med Uggerty tøj, der gå rundt

Med venlig hilsen

Micheal Glangaard Afdelingschef VVS